LENKA Š., PERSONÁLNÍ ŘEDITEL

„Spolupráce s Evou probíhá velmi přirozeně. Neuvěřitelně snadno se dokáže naladit na klienta, respektuje jeho téma i tempo. Nesoudí, nehodnotí, nespěchá, ale zároveň Vás přinutí přemýšlet a pracovat. Ví, že řešení má každý nadosah a svými dobře mířenými otázkami Vám pomáhá uvědomit si všechny možnosti, o kterých jste před tím ani netušili, že jsou. Na konci každého sezení přesně víte, co dál dělat a Eva Vás s nadšením ve Vaší cestě podpoří.“

PETR F., IT KEY ACCOUNT MANAŽER

„Evu jsem si vybral jako svého osobního kouče kvůli její schopnosti perfektně posoudit moji situaci jak v práci, tak i soukromí. Bez jakýchkoliv problémů mě správně zvolenými otázkami dovedla k odpovědím, které mi pomohly znovu nastartovat a snadněji zvládnout stanovené cíle. Vedení celého koučinku bylo zcela přirozené a velmi empatické. Je vždy potěšením se s ní setkat a spolupracovat. Doporučuji všem, kteří hledají inspiraci a efektivní způsob, jak objevit nové možnosti svého rozvoje.“

JAN S., UČITEL A PŘEKLADATEL

„Ač nejsem vášnivým příznivcem koučinku, souhlasil jsem s nabídkou koučovacího setkání, protože jsem Evu znal již mnoho let a na základě dosavadních zkušeností měla mou plnou důvěru. Svým citlivým a vnímavým přístupem mi pomohla získat odstup a nový pohled na věci, které mě trápily.“

VÍT J., VÝKONNÝ ŘEDITEL

„Ne každý kouč se dokáže dostat k jádru problému a zdaleka ne každý s takovou lehkostí a samozřejmostí. Eva ano. Člověk pak dokáže dobře rozpoznat, kde to skřípe a zároveň nalézt vhodná řešení.“

LENKA T., COURIER, UK, NOTTINGHAM

„Vůbec jsem nevěděla, co od koučinku očekávat, spíš jsem měla obavy, jak bude sezení probíhat. Obavy byly ale zbytečné, vše mi bylo příjemně vysvětleno. Otázky byly pokládány bez nátlaku, ale Eva šla dynamicky, i když mým tempem, které se v průběhu sezení měnilo k jádru věci. Díky koučinku u Evy jsem našla odpovědi na otázky u tématu, se kterým jsem se na ní s důvěrou obrátila. Na konci sezení jsem si odnášela konkrétní body, na čem mám nyní pracovat a cítila jsem velkou úlevu a zároveň velkou podporu při mé další cestě.“

EVA, INVALIDNÍ DŮCHODCE

„Snažím se celá léta na sobě hodně pracovat, ale koučink jsem před tím ještě nikdy nevyzkoušela. Překvapilo mě, že ačkoliv sezení trvalo hodinu, podařilo se „vytáhnout“ všechna bolavá témata, která jsem v sobě řešila. Eva mě nenásilně, s lehkostí a velmi empaticky směřovala k samostatnému přemýšlení nad tím, jak bych mohla změnit svůj život k lepšímu. Najednou z toho nadhledu, ke kterému mne dovedla, jsem jasně viděla, kudy mohu jít, abych byla šťastnější a co mohu pro to udělat. Při dalším, tentokrát telefonním koučinku, jsem vysloveně poprosila Evu o její náhled, protože jsem řešila vztahové věci, které mě doslova drtily a ničily a se kterými jsem si již nevěděla rady. Na konkrétní popsané modelové situace mi dala tak prosté, logické a při tom tak úžasné a účinné rady, že jsem se tak trochu styděla, že jsem na to nepřišla sama. Moc mi to pomohlo a byla jsem nadšená. Za sebe Evu velmi doporučuji – všem, kteří mají problémy a chtějí se svým životem, se sebou a se vztahy něco udělat. Budete mít pocit, že je tu Eva opravdu jenom pro Vás, že Vám pozorně naslouchá a že jste v tu chvíli na prvním místě, což je nesmírně důležité. Budí okamžitou důvěru, takže se nebudete bát jí cokoliv říci a svěřit se s jakýmkoliv problémem. Odvádí špičkovou pomoc.“